ชุมพร-ปปช. ประชุมมีมติ ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นชุมพร 3 ราย ไม่ยื่นหนี้สินและทรัพย์สิน

ชุมพร-ปปช. ประชุมมีมติ ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นชุมพร 3 ราย ไม่ยื่นหนี้สินและทรัพย์สิน

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร

          วันนี้ (15 มี.ค.67) ณ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำ จ.ชุมพร กล่าวว่า สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชุมพร มีวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้มูลความผิดของนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 และที่ประชุมได้มีมติให้ชี้มูลความผิด นักการเมืองชุมพร 3 ราย ที่จงใจไม่ยื่นแสดงรายการหนี้สินและทรัพยสิน ทั้งก่อน-หลังรับตำแหน่ง 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายทรงยศ ไทยประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ในกรณี จงใจไม่ยื่นบัญชีหนี้สินและทรัพย์สิน และเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการ ปปช. ก่อนเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง 2. นายอภิชัย รอดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร ในกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินและเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการ ปปช. หลังพ้นจากตำแหน่ง และ 3. นายวีรพงค์ นาคเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีหนี้สินและทรัพย์สิน และเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการ ปปช. หลังพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การชี้ทูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ปปช. ประจำจังหวัดชุมพรยังไม่ถือว่าเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมี คำพิพากษา ของศาลอันถึงที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!