อำนาจเจริญ-ผอ.ชลประทานมั่นใจหน้าแล้งปีนี้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

อำนาจเจริญ-ผอ.ชลประทานมั่นใจหน้าแล้งปีนี้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน

          วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายกันตสิษฐ์ ธนพนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ หน้าแล้งปีนี้แหล่งน้ำต่างๆเก็บกักน้ำได้เต็มพิกัดแล้ว แต่ละอ่างอยู่ในสภาวะปกติทั้ง 4 อ่าง ได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยดงสีโท อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ และอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ทั้ง 4 แห่ง อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ สำหรับภาพรวมก็แต่ละอ่างมีน้ำอยู่ประมาณ 60-70% เพียงพอ ในการใช้จ่ายน้ำ มีน้ำเพียงพอสำหรับผู้ที่ปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อย และน้ำที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปา ผลิตให้ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ใช้อุปโภคบริโภคกัน เพียงพอ ซึ่งทางเราคาดการณ์ว่า ในหน้าแล้งปีนี้จะมีใช้น้ำกันอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นนาปรังก็ตามหรือปลูกพืชผักสวนครัวของเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำชลประทาน สามารถ เรียกขอน้ำได้ตลอดเวลาครับ ซึ่งตั้งแต่ปี 2564 มาถึงปี 2565 ปี2566 และปีนี้ 2567 เรามีการขยายขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอ่านพุทธอุทยานอ่างห้วยโพธิ์ อ่างห้วยดงศรีโท เรามีการขุดลอบให้สามารถรองรับน้ำได้ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถจะนำมาใช้จ่ายในหน้าแล้งของทุกได้อย่างเพียงพอ และยิ่งในเทศกาลสงกรานต์ปี2567 ประชาชนจะได้เบ่นสงกรานต์ก็อย่างสนุกสนานเพราะมีน้ำเพียงพอนั้นเอง เนื่องจากน้ำต้นทุนเรามีมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!