นครนายก-ตรวจคนเข้าเมือง ประชุมเสวนาสภากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก”

นครนายก-ตรวจคนเข้าเมือง ประชุมเสวนาสภากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก”

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่ห้องพิมพ์จันทร์ โรงเรมจันทรารีสอรท์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พันเอกศักดิพงศ์ ไพรแก้ว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเสวนาสภากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก” โดยมีพันตำรวจโทพศิน หลาวทอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ได้ชี้แจงการดำเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก ที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อบูรณาการองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบเสวนาสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันทั้งที่ผ่านมาและจะเดินหน้าไปพร้อมๆกัน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน (ผู้ประกอบการ) สื่อมวลชน ในบรรยากาศที่อบอุ่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ แรงงานต่างชาติ และนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชน ได้เข้าใจในภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อมุ่งหวังให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทุกภาคส่วนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!