ปทุมธานี-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชน

ปทุมธานี-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชน

ภาพ/ข่าว:ศุนย์ข่าวจังหวัดปทุมธานี

          ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยฝ่ายศาลมี นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางจุติพร ทับเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต มโนวิลาศ รองประธานคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และฝ่ายการศึกษา มีนายกำพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง
          โดยที่ศาลกับฝ่ายการศึกษามีเจตจำนงร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นศาลร่วมกับสพป.ปทุมธานีเขต 1 สพป.ปทุมธานีเขต 2 และสพม.ปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็ก และเยาวชน เพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!