สิงห์บุรี-จัดงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล ตำบลประศุก 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ปักธงประกาศความสำเร็จ

สิงห์บุรี-จัดงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล ตำบลประศุก 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ปักธงประกาศความสำเร็จ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงาน MOI Water Bank มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลประศุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช พร้อมนายปรีชา ดิลกเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งสอง นายอำเภออินทร์บุรี ท้องถิ่นจังหวัด นายกองค์การบริการตำบลประศุก ส่วนราชการ นักเรียน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภาคีเครือข่าย รวมประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรมฯขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลประศุก นำเงินจากการขายขยะมาบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการให้กับพี่น้องในตำบลประศุก จำนวน 580 ครัวเรือน เป็นการดำเนินการจัดสวัสดิการในรูปแบบกงทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพ ครัวเรือนละ 10,000 บาท มีผู้ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย เป็นเงิน 938,280 บาท ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 373,395.16 บาทและยังคงดำเนินการเปิดรับสมาชิกในพื้นที่ 11 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องผลจาการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิล สามารถลดปริมาณขยะนอกเหนือจากขยะเปียกครัวเรือนและขยะอันตรายคิดเป็นปริมาณขยะที่ขายได้รวม 99,033 กิโลกรัมหรือ 99 ตัน

          ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยองค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและเพื่อเป็นแบบอย่างให้มีการขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมให้นำระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!