ศรีสะเกษ-ตะลึง! พบกะหล่ำปลีภูเขาไฟยักษ์ รสชาติหวาน กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ

ศรีสะเกษ-ตะลึง! พบกะหล่ำปลีภูเขาไฟยักษ์ รสชาติหวาน กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          ไปที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันเกษตรกร” จ.ศรีสะเกษ จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 240 คน โดยมี นายจรัสแสง บรรไดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเจียง นาอุดม รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายธีรนันท์ คําคาวี ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ ทีมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสันนิบาต จ.ศรีสะเกษ มาเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
          หลังจากพิธีเปิดการอบรมแล้ว นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะเดินเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของสหกรณ์ต่าง ๆ ที่นำเอาผลงานมาจัดแสดงให้ผู้มาร่วมอบรมได้ชมกัน มีทั้งข้าวสาร หอมแดง กระเทียม และพืชผักต่าง ๆ ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่นำเอามาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ล้วนเป็นพืชผลปลอดสารพิษทั้งสิ้น ซึ่งนายภาณุพงศ์ ได้เดินเยี่ยมชมมาถึงบูทจำหน่ายพืชผักได้พบกับกะหล่ำปลีขนาดใหญ่มาก นำเอามาวางจำหน่าย โดยกะหล่ำปลีขนาดใหญ่นี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกะหล่ำปลีที่มีขนาดใหญ่กว่ากะหล่ำปลีทั่วไป และเป็นกะหล่ำปลีที่ปลูกจากดินภูเขาไฟ ทำให้ผลผลิตกะหล่ำปลีมีขนาดใหญ่ยักษ์มากกว่ากะหล่ำปลีทั่วไป
          นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เห็นกะหล่ำปลียักษ์ก็ได้เข้าไปหยิบเอากะหล่ำปลียักษ์ขึ้นมา และบอกว่า เป็นกะหล่ำปลีที่ใหญ่ยักษ์มาก ตนเกิดมาไม่เคยเห็นกะหล่ำปลีใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย ซึ่งกะหล่ำปลีนี้ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพยุห์ ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดสารพิษขึ้นมา และได้ผลผลิตดีมาก ทำให้ได้กะหล่ำปลีภูเขาไฟ นี้ขึ้นมา ก่อนหน้านี้ชาวศรีสะเกษ จะนำเอากะหล่ำปลีจากภาคเหนือมาประกอบอาหาร แต่ว่าต่อไปนี้ ไม่ต้องไปซื้อจากทางภาคเหนือแล้ว อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถปลูกกะหล่ำปลีภูเขาไฟได้แล้ว รสชาติหวาน กรอบ อร่อย ปลอดสารพิษ สามารถทำแกงจืดกินได้ทั้งบ้าน กะหล่ำปลีภูเขาไฟยักษ์ใหญ่มาก มีขนาดใหญ่กว่าหน้าของตนอีก พอพูดเสร็จก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี ขณะที่ผู้มาร่วมงานได้พากันมาถ่ายรูปกับกะหล่ำปลียักษ์กันอย่างคึกคัก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!