ปทุมธานี-จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรีครบรอบ 122 ปี

ปทุมธานี-จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรีครบรอบ 122 ปี

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดปทุมธานี

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (13 มี.ค.67) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรี (หลังเดิม) จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรีครบรอบ 122 ปี โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไชยรัตน์ บุตรแพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอธัญบุรี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองเสือ นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปทุมธานี เขต 5 หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครู ชมรมแม่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดและประชาชนอำเภอธัญบุรี เข้าร่วมพิธี
          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาของพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จำนวน 12 ทุน และของนายอำเภอธัญบุรี จำนวน 2 ทุน รวม 14 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอธัญบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดแสดงโดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธัญบุรี
          อำเภอธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองบริเวณทุ่งหลวงรังสิต จากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจรดแม่น้ำนครนายก เพื่อพัฒนาที่ดินในทุ่งหลวงขณะนั้น ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองนี้ว่า คลองรังสิต (รังสฤษฏ์) ประยูรศักดิ์ และต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะทุ่งรังสิตขึ้นเป็นเมืองใหม่ ชื่อ “เมืองธัญญบูรี” มีความหมายว่า เมืองแห่งข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับ เมืองมีนบุรี (เขตมีนบุรี ในปัจจุบัน) ที่หมายถึง “เมืองแห่งปลา” โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการเมืองด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2445 ซึ่งถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลารวม 122 ปี เมืองธัญญบูรีมีฐานะเป็นเมืองจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2475 จึงถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!