อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ วัดวิเวกวายุพัก

อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ วัดวิเวกวายุพัก

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 07.15 น.วันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่วัดวิเวกวายุพัด (พระอารามหลวง) ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูสิทธิญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดวิเวกวายุพัด (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน สวมใส่ผ้าไทยมาร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!