อยุธยา-ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด

อยุธยา-ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมวัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายเอกพันธ์ จันทร์นิ่ม ประธานอาสาสมัครประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน โดยก่อนการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ โดย พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ทองสาริ อดีตรองผู้บังคับการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นระดับสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 28 ราย
          การประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในครั้งนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเริ่มการประชุมฯ ประกอบด้วย นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นโยบายผู้บริหารกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมประพฤติ การติดตามเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ หลักเกณฑ์การพิจารณาอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นเพื่อเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หลักเกณฑ์รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และหลักเกณฑ์รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!