ร้อยเอ็ด-สโมสรโรตารี เลี้ยงต้อนรับและขอบคุณสโมสรโรตารีประเทศไต้หวัน ภาค 3490

ร้อยเอ็ด-สโมสรโรตารี เลี้ยงต้อนรับและขอบคุณสโมสรโรตารีประเทศไต้หวัน ภาค 3490

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณสโมสรโรตารีประเทศไต้หวัน ภาค 3490 นำโดยนาย Ethan Chen ในโอกาสเดินทางมาส่งมอบโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมเดอะไฮเพลส ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวนฤมล ปิยะอัษฎารัตน์ นายกสโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้แทนส่วนราชการ สมาชิกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด และสมาชิกสโมสรโรตารีประเทศไต้หวัน ร่วมกิจกรรม
          สโมสรโรตารีประเทศไต้หวัน ภาค 3490 ได้เดินทางมาดำเนินกิจกรรมส่งมอบโครงการเพื่อสาธารประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 โดยได้ส่งมอบโครงการให้แก่หน่วยงาน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี มูลค่า 3,868,900 บาท มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด มูลค่า 290,000 บาท และติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์เพื่อชมชนให้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มูลค่า 717,600 บาท
          โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วโลกซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพ พร้อมทั้งช่วยสร้างไมตรีจิตและสันติสุขในโลก ปัจจุบันสโมสรโรตารีมีมากกว่า 35,000 สโมสร ในกว่า 221 ประเทศ สำหรับประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือภาค 3330 3340 3350 และ 3360 มีโรแทเรียนรวมประมาณ 8,000 คน ซึ่งเป็นสมาชิกในสโมสรทั้งหมดประมาณ 350 สโมสร

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!