นครสวรรค์-ไฟไหม้ป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ

นครสวรรค์-ไฟไหม้ป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          มีรายงานจาก ศปก.ไฟป่า ทส. (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ซึ่งส่งรายงานข้อมูล hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 5 มีนาคม 2567 รอบบ่าย Hotspot วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.58 น. พื้นที่ไฟไหม้ป่าเป็น ป่าอนุรักษ์ 481 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 422 จุด นอกพื้นที่ป่า 128 จุด รวมจำนวน 1,031 จุด แยกตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้คือ 1.กำแพงเพชร 38 จุด , 2.เชียงราย 4 จุด , 3.เชียงใหม่ 170 จุด , 4.ตาก 148 จุด , 5.นครสวรรค์ 34 จุด , 6.น่าน 40 จุด , 7.พะเยา 31 จุด , 8.พิจิตร 3 จุด , 9.พิษณุโลก 1 จุด , 10.เพชรบูรณ์ 23 จุด , 11.แพร่ 46 จุด , 12.แม่ฮ่องสอน 108 จุด , 13.ลำปาง 244 จุด , 14.ลำพูน 46 จุด , 15.สุโขทัย 32 จุด , 16.อุตรดิตถ์ 18 จุด , 17.อุทัยธานี 45 จุด
          นายธิติพล ดวงแก้ว หัวหน้าวนอุทยานเขาหลวง รับทราบข้อมูล Hot spot 4 จุด ดาวเทียมวันที่ 5 มีนาคม 2567 รอบเวลา 01.10 น. ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันและไหม้ต่อเนื่องตั้งแต่ 2 มี.ค. 67 โดย 1.พิกัด 601663 E 1721175 N , 2.พิกัด 601959 E 1721463 N , 3.พิกัด 601575 E 1721502 N จุดที่ 1-3 ท้องที่บ้านเขาถ้ำพระ หมู่ที่ 8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ , 4.พิกัด 601842 E 1721825 N ท้องที่บ้านหนองโสน หมู่ที่1 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จึงสั่งการให้คณะเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาหลวง ร่วมด้วย จนท.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 (ซับป่าพลู) สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ (ปางสัก) สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง และสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ รวม 27 นาย เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟต่อเนื่องจากภารกิจเดิม ซึ่งสามารถควบคุมได้บางส่วน ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน หน้าผา ยากต่อการปฏิบัติงาน เนื้อที่เสียหายประมาณ 40 ไร่ เจ้าหน้าที่ยังคงทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังในพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!