นครปฐม-เปิดเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

นครปฐม-เปิดเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

ภาพ-ข่าว:สมคิด พรมมี

                ที่ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ หน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแขกผู้เกียรติ ร่วมชมบรรยากาศดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งในครั้งนี้
                โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลชมพู พันธุ์ ทิพย์บานสะพรั่งที่ กำแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย การเผยแพร่ความงามทางธรรมชาติของแนวต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน “รุกข มรดกแผ่นดิน” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2562 การปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นแนวความคิดของท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ วัฒนาเสถียรสวัสดิ์
                เมื่อปีพุทธศักราช 2520 ขณะท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนท่านแรก มีนโยบายปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นแนวกันลมและเพื่อความร่มรื่นเป็นร่มเงาในอนาคตจึงได้กำหนดปลูกสองฟากถนน เริ่มต้นจากประตูชลประทานผ่านหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนถึงประตูฝั่งจันทรุเบกษา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยท่านได้รับมอบเมล็ดพันธุ์มาจากท่น ศาสตราจารย์ ระพี สาคริฏ อธิการบดีในขณะนั้นที่ท่านได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศสิงคโปร์
                 ปัจจุบันวิทยาเขตกำแพงแสนปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ไว้ ทั้งหมด 1,258 ต้น โดยปลูกสองข้างทางถนนสายวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ (ถนนสาย 1) จำนวน 580 ต้น พื้นที่สวน 100 ปี จำนวน 77 ต้น สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 12 ต้น สระพระพิรุณ จำนวน 998 ต้น พื้นที่ด้านหน้าสวนปรง จำนวน 90 ต้น พื้นที่บริเวณบ่อ 6 จำนวน 165 ต้น และ บริเวณข้างถนนดินขอบบ่อ 6 ถึงบริเวณที่พักอาศัยข้าราชการ จำนวน 236 ต้น
                 สำหรับในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้คาดการณ์การบานของชมพูพันธุ์ทิพย์ ไว้ 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บานประปราย ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ระยะที่ 2 บานสะพรั่ง ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2567 ระยะที่ 3 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อปัจจัยการบานของดอก)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!