อยุธยา-ผวจ.กรุงเก่าควงนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางนักเรียนทุน

อยุธยา-ผวจ.กรุงเก่าควงนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางนักเรียนทุน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคนศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา อสม. ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวธนพร มีพร้อม อายุ 18 ปี นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11/2562 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นักเรียนทุนตามโครงการ 72 ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 , 2.นายวิเชียร จันทร์วิเชียร อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/23 หมู่ 7 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเดินไม่ได้ อาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่งมีสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย , 3.เยี่ยมนายทองใบ ตรีไวย อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง และ 4.เยี่ยมเด็กหญิงอารดา ชูผอบ อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86/4 หมู่ 1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่วยพิการซ้ำซ้อน มีความผิดปกติทางสมองแต่กำเนิด โรคลมชักและพัฒนาการช้า
          ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคนศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!