อยุธยา-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม “อยุธยาเมืองสะอาด”

อยุธยา-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม “อยุธยาเมืองสะอาด”

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม “อยุธยาเมืองสะอาด”ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร และถนนเรียบทางรถไฟ และตามโซนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการอยุธยาเมืองสะอาด ในการที่จะพัฒนาสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชากร และนำ ไปสู่สังคมที่สงบและปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการเมืองและชุมชนแห่งความสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ จากปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวินัยให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีความสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อน “โครงการอยุธยาเมืองสะอาด” ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!