กาญจนบุรี-“จัดกีฬาแข่งบอลหาทุนช่วยน้อง” ชมรมสื่อมวลชนสังขละบุรี จัดฟุตบอลการกุศลสะเนพ่อคัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วย ผบ.พล 1 รอ.

กาญจนบุรี-“จัดกีฬาแข่งบอลหาทุนช่วยน้อง” ชมรมสื่อมวลชนสังขละบุรี จัดฟุตบอลการกุศลสะเนพ่อคัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วย ผบ.พล 1 รอ.

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ฟุตบอลการกุศลสะเนพ่องคัพครั้งที่ 2 ชิงถ้วย พล.ต สิทธิพร จุลปานะ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1รักษาพระองค์ (ผบ.พล 1 รอ.) พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท เพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ซึ่งชมรมผู้สื่อข่าวสังขละบุรี พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน ประชาชน ดำเนินการจัดร่วมกัน โดยการนำของนายศุภชัย พลทิพย์ ผู้สื่อข่าวThaipbsประจำจังหวัดกาญจนุบรี ฉายานักข่าวกลางดง และทีมงานอาร์ทสปอร์ต ดำเนินการจัด ในช่วงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยปีนี้มีทีมประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 ทีม ขณะที่ VIP มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชน ทีมบาบ๊ะ xHPK ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนในรุ่น VIP รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมVIP สามแคว ที่มีเสี่ยเปี๊ยก(ร้าน อ.วัสดุก่อสร้าง)เป็นผู้จัดการทีม ในการนี้ นายคำทอง ศิริวัฒนพิเชษฐ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ โดยปีนี้สามารถระดมเงินช่วยเหลือมอบให้แก่ศูนย์การเรียนฯได้จำนวน 20,000 บาท
          ทั้งนี้ศูนย์การเรียนวิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่ – ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) เป็นสถานศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่ 1 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีองค์กรชุมชนบ้านสะเนพ่อง เป็นผู้จัดการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (ชั้นปีที่ 1-6) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(สพม.8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ แม้จะได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและให้สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาใดๆ แก่นักเรียนในศูนย์การเรียน ตามสิทธิที่เด็กไทยควรได้รับ ซึ่งตลอดระยะเวลาปี9 ที่ผ่านมาศูนย์การเรียน ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการศึกษามาโดยตลอด ปีการศึกษา2567นี้ มีนักเรียนชั้น ม.1-6 รวม 29 คนซึ่งนักเรียนส่วนหนึ่ง เป็นนักเรียนบ้านไกลที่มาจากหมู่บ้านไล่โว่ บ้านสาลาหวะ และบ้านปางสนุก ที่มาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์การเรียนฯ โดยทางศูนย์การเรียนต้องดูแลเรื่องอาหารให้วันละ 3 มื้อ นอกจากอาหารกลางวันปกติ ที่ต้องประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอยู่แล้ว
          โดยศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร)มีพันธกิจในการดำเนินการเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาและอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ยังมีสภาพความเป็นชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม นอกจากการเรียนการสอนวิชาการตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากำหนดแล้ว เด็กๆ ที่ยังจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ดนตรี รวมทั้งภาษากะเหรี่ยง รวมทั้งเรียนรู้การทำไร่หมุนเวียน การทำนา ธรรมชาติ ยาสมุนไพร การทอผ้าและการจักสาน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!