ประจวบคีรีขันธ์-รร.บางสะพานวิทยา ครบรอบ 55 ปี จัดโครงการ วิ่งการกุศล”Bangsaphanwittaya Run”

ประจวบคีรีขันธ์-รร.บางสะพานวิทยา ครบรอบ 55 ปี จัดโครงการ วิ่งการกุศล”Bangsaphanwittaya Run”

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวา 04.30 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประมวล พงษ์ถาวรเดชสส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ร่วมเป็นประธาน เปิด โครงการ วิ่งการกุศล “Bangsaphanwittaya Run” 55 ปี ประจำปี 2567 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย อดีตนายอำเภอบางสะพาน , นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู , นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางสะพานวิทยา , นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ , นายณรงค์ พรายน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ , นายประสงค์ กลิ่นบรม ผอ.โรงเรียนบางสะพานวิทยา , คณะครู , นักเรียน , ประชาชน , หน่วยงานองค์กร ทุกภาคส่วนร่วมงาน กิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าว แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 3.5 กม. ระยะ 5.5 กม. และ ระยะ 10.5 กม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน) ร่วม 1,000 คน
          ด้าน นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่าโครงการ วิ่งการกุศล “Bangsaphanwittaya Run” โครงการ วิ่งการกุศล “Bangsaphanwittaya Run” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความสุข นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีและมีความสุข ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สถาบันสอนให้เราได้ดี” รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
          ในการจัดโครงการวิ่งการกุศล “Bangsaphanwittaya Run”ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายเกียง กิตติพงศ์ธกิจ ประธานคณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบางสะพานวิทยา นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางสะพานวิทยา กลุ่มเหล็กสหวิริยา, SVL Group , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท เฟรซเชอร์ จำกัดร้านศึกษาภัณฑ์, ร้านกู๊ดแคร์, บริษัท มายด์ เจที่ซี จำกัด, ร้านอนุวัตรอิเล็กทริค
บริษัท รุ่งทวี ๑๖๘ จำกัด และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทำให้งานนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!