ราชบุรี-จัดกิจกรรม “สีสันแห่งแสงทวารวดี ศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี 2567”

ราชบุรี-จัดกิจกรรม “สีสันแห่งแสงทวารวดี ศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี 2567”

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สีสันแห่งแสงทวารวดี ศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี 2567 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานจัดงาน นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขต 1 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระมหาธาตุ นางรำ จำนวน 150 คน แสดงรำบวงสรวงหน้าปะรำพิธี จากนั้นทำพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ (พระปรางค์) และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนของจังหวัดราชบุรีเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้และมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว จำเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพ สถานที่ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพะพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และจังหวัดราชบุรี ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมงานสีสันแห่งแสงทวารวดี ศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประดับ ตกแต่งโคมไฟ หลากหลายสีสันต่าง ๆ การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ (พระปรางค์) การรำบวงสรวงพระมหาธาตุ รวมถึงการประดับไฟแสงสีพระปรางค์ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2567
          นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัด เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ไปยังประชาชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง โครงการ”สีสันแห่งแสงทวารวดี ศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี ” ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ในการจัดงาน มีประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานและมาร่วมทำบุญเพิ่มขึ้นในทุกๆปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!