ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัด “งานวิ่งการกุศล Bangsaphanwittaya Run” ครั้งที่ 1

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัด “งานวิ่งการกุศล Bangsaphanwittaya Run” ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัด “งานวิ่งการกุศล Bangsaphanwittaya Run” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอบางสะพาน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนบางสะพานวิทยา จะนำไปสมทบทุนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักเรียน
          กิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าว แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 3.5 กม. ระยะ 5.5 กม. และ ระยะ 10.5 กม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน) ร่วม 1,000 คน อีกทั้งมีร้านค้า กว่า10ร้านมาเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานวิ่งได้กินฟรีตลอดงาน และได้รับเกียรติจาก นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          โรงเรียนบางสะพานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางสะพาน ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน (Coding) โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแล้ว กลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เช่นเดียวกับการสนับสนุนการจัด “งานวิ่งการกุศล Bangsaphanwittaya Run” ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ให้การสนับสนุน โดยในครั้งที่ 1-3 ทางโรงเรียนบางสะพานวิทยา ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “งานวิ่งการกุศล See Sun Run Sea เลาะทะเล แลตะวัน” ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอด.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!