อยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

อยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน รอบอุโบสถ และโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นอีกวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพบว่ามี พุทธศาสนิกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเวียนเทียน จำนวนนับพันคน ได้ทยอยเดินทางมาเวียนเทียนในวันสำคัญคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ช่วง 17.00 น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสินิมงคลต่อตนเองและครอบครัว
          พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลกล่าวว่า วันมาฆบูชา จะเป็นวันที่พระสัมมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลักจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยหลักคำสอนของ “โอวาทปาติโมกข์” ถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา โดยสามารถสรุปใจความได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” วันมาฆบูชาจึงถือเป็นสำคัญทางศาสนาของประเทศไทย และถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกความสำคัญ และประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการเวียนเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
          การเวียนเทียนเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาอย่างสูงสุด และการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเวียนเทียนในวันสำคัญคัญทางพระพุทธศาสนานี้ ได้ทำพร้อมกันกับวัดต่างๆในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 500 วัด เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลแก่ครอบครัวอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!