สระบุรี-ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

สระบุรี-ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

          วันนี้ (24 ก.พ.2567) ที่วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายบัญชาเ เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระราชวชิรมงคลวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากร่วมทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา จากนั้น เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี กล่าว สัมโมทนียกถา
          วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ได้แก่ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ(15 ค่ำ เดือน 3) มีพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นทั้งหมดล้วนพระอรหันต์ โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ มีใจความย่อว่า ละความชั่ว ทำความดี นับว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาอย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!