นครนายก-วัดอุดมธานีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

นครนายก-วัดอุดมธานีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานในพิธีพร้อมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

          ต่อมาเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีปฏิบัติธรรมและพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธีด้วยวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3 วันมาฆบูชานั้น ยอมาจากคำว่า มาฆบุรณมี แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปฎโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!