ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดเวทีทวนเข้ม A-Level สานฝันเยาวชนบางสะพานสู่รั้วอุดมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดเวทีทวนเข้ม A-Level สานฝันเยาวชนบางสะพานสู่รั้วอุดมศึกษา

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา” นำคณะวิทยากรมากประสบการณ์และความสามารถ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทบทวนบทเรียน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) วิชาสามัญ เพื่อยื่นคะแนนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โดยมีนักเรียน จำนวน 524 คน จากสถานศึกษาอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
          โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาโดยตลอด ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากเหล่าวิทยากรที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ กระตุ้นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!