กาญจนบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในภาระกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กาญจนบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในภาระกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา /นางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา /เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา/ หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ ศูนย์ควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวัณ/กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 /นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดใบไม้ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัด ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา การศึกษา การต่างประเทศ และที่สำคัญได้แก่ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อทรงว่างเว้นจากการศึกสงคราม พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะและวรรณกรรม เห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทรงใช้ศิลปะในการบำรุงพระพุทธศาสนา
          ต่อจากนั้นนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต. ช่องสะเดา รวมมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุน ภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้แก่ ชุดเฝ้าระวังไฟป่าเฉพาะกิจ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังไฟป่า ที่เสียสละและมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ณ. วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!