ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน สืบสานพระพุทธศาสนานำเยาวชนร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน สืบสานพระพุทธศาสนานำเยาวชนร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) มีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ คณะครู-นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และประชาชนราว 300 คน เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกับปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสืบทอดประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
          สำหรับวันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ก.พ.67 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 โดยมี โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ที่ประชุมพระสงฆ์เหล่านั้น ในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร รักษาศีลและเวียนเทียน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!