ประจวบคีรีขันธ์-คุมเข้มรถควันดำ ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประจวบคีรีขันธ์-คุมเข้มรถควันดำ ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 20 ก.พ.67 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน (ฝั่งขาขึ้น) ถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ตามมาตรการ “ยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก” (PM 2.5) มี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นางสาวทวีพร เพิ่มทวี ขนส่งจังหวัดประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตั้งด่านตรวจเข้ม ควบคุมรถควันดำ ตามมาตรการในการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดประจวบฯ ปี 2566-2567 และการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดฯ เป็นไปตามข้อสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567 และกลไลบริหารจัดการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 โดยจะลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯอย่างเข้มงวด.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!