อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่16 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ จำนวน 3 ครอบครัว ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 หลังคาเรือน ณ บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
          โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!