ราชบุรี-ทหารช่าง ปล่อยขบวนยุทโธปกรณ์ทหารช่างเข้าช่วยเหลือปชช.จ.อุดรธานี

ราชบุรี-ทหารช่าง ปล่อยขบวนยุทโธปกรณ์ทหารช่างเข้าช่วยเหลือปชช.จ.อุดรธานี

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ ) 

          วันที่ 16 ก.พ.67 ที่ กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองจ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ทำพิธีปล่อยขบวนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ทางการช่าง โดยมี พลโท มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมปล่อยขบวนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ทางการช่าง เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องโครงการ หนองวัวซอโมเดล อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตามนโยบายรัฐบาล “พัฒนาและส่งมอบพื้นที่ทหารให้ธนารักษ์ เพื่อให้ประชาชนเช่าพักอาศัยและทำการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ” รัฐบาล โดย กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ต้องการให้นำที่ราชพัสดุที่ทหารไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ส่งคืนให้กรมธนารักษ์ และนำไปให้ประชาชนเช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัยและทำการเกษตรในอัตราค่าเช่าที่ถูก ปี 2565 ทบ. ได้จัดทำโครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีขึ้น ปัจจุบัน ประชาชนได้ยื่นความประสงค์ในการเช่าและมีการพิสูจน์สิทธิตามระเบียบของกรมธนารักษ์แล้ว แต่ที่ดินราชพัสดุดังกล่าว ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ที่ดินทำให้ไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ,ถนนชำรุดมีฝุ่นพังเสียหาย ดังนั้น ทบ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการหนองวัวซอโมเดล นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ได้สนับสนุนงบประมาณ วงเงิน 98.8 ล้านบาท ในโครงการนี้ ในส่วน กช. ได้มอบให้ ช.พัน.51 ดำเนินการ เริ่มออกปฏิบัติงานวันนี้ 16 ก.พ. 67 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน แล้วเสร็จก่อนสิ้น มิ.ย. สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำการเกษตรมีรายได้ มีความสุขซึ่งวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่ใช้รถ 10 ตัน จำนวน 4 คัน ,รถน้ำจำนวน 1 คัน,รถ Mจำนวน 2 คัน ,รถหัวลากจำนวน 3 คัน (บนหัวลาก,แขนกลาง,แขนสั้น,รถเกลี่ย) และ รถ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
          ทั้งนี้ พล.ท.มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้หน่วยทหารช่างปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญ คือ การ พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญเท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ที่พวกเราเหล่าทหารช่างจะได้แสดงศักยภาพ ปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งความเชื่อมั่นนี้ เราต้องทำให้เกิดกับทุกภาคส่วน โดยการเอาใจใส่และประสานงานกับผู้รับประโยชน์และผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในลักษณะ “ใจเขาใจเรา” สร้างความเข้าใจระหว่างกัน มีน้ำใจให้กัน ก็จะทำให้การปฏิบัติงาน ราบรื่น และเป็นที่พึงพอใจกับทุกฝ่าย เกิดผลดีทั้งประชาชนในพื้นที่ กำลังพลที่ปฏิบัติงาน หน่วยทหารช่าง กองทัพ และรัฐบาล
          สำหรับพื้นที่โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล กองทัพบกได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ จากกรมธนารักษ์ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่น แหล่งน้ำ และถนน ซึ่งประชาชนโดยรอบที่ทำอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร อีกทั้งถนนในพื้นที่เป็นถนนดินมีความชำรุดและฝุ่น ไม่สามารถใช้สัญจรได้ในฤดูฝน ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยและทำการเกษตรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีที่ มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร และมีถนนที่สามารถใช้สัญจรไปมาและใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ในทุกฤดูกาลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!