กาญจนบุรี-นอภ.เมืองกาญจน์ มอบนโยบายให้นำไปปฎิบัติ ตามนโยบายรัฐบาล

กาญจนบุรี-นอภ.เมืองกาญจน์ มอบนโยบายให้นำไปปฎิบัติ ตามนโยบายรัฐบาล

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และมอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้ร่วมการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา /ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา/สมาชิกองค์การบริหารองค์ส่วนตำบลช่องสะเดา /นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับฟังนโยบายและให้การต้อนรับในครั้งนี้
          โดยนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา ได้เสนอปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา , ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยในเขตรอยต่อพื้นที่อนุรักษ์ , ปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!