ฉะเชิงเทรา-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ฉะเชิงเทรา-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ภาพ/ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

          วันที่ 16 ก.พ. 67 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังการบรรยายผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาชุดผลักดันช้าง โดยมี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเผด็จ ลายทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 และแผนการดำเนินของปีงบประมาณ พ.ศ.2567
          โดยผลการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการช่วยเหลือเยียวยา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยจากช้างป่า จำนวน 17 ครั้ง ประชาชนได้รับผลกระทบ 267 ราย เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 16 ราย โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และส่วนราชการ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากช้างป่าในพื้นที่ และกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากช้างป่าในพื้นที่ รวม 267 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,029,196.50 บาท
          ด้านการบริหารจัดการปัญหาช้างป่าตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2565 ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2566 พัฒนาผ้าทอวิถีอีสานบูรพาฉะเชิงเทรา ทอผ้าไหมพื้นถิ่นมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ และในปี 2567 มีโครงการพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการ นอกจากนี้ยังมีจะแผนการดำเนินงาน ในปี 2568 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ป้องกันช้างป่า โดยการปลูกพืชอาหารช้าง เนื้อที่ 5,000 ไร่ และสร้างโป่งเทียม จำนวน 50 แห่ง โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแบบพุ่งเป้า และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ทั้งนี้ด้านการควบคุมประชากรช้างป่า ด้วยวัคซีนคุมกำเนิด ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลแนวทางการดำเนินงาน โครงการนำร่อง ใช้วัคซีนคุมกำเนิดระยะยาวในช้างป่าเอเชีย เพื่อศึกษาและทดสอบ การใช้วัคซีนคุมกำเนิดในช้างเลี้ยง ก่อนจะขยายผลไปสู่การทดสอบในช้างป่าต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!