อยุธยา-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง และ อ.ผักไห่

อยุธยา-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง และ อ.ผักไห่

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครอบครัว นางอัมพร บุญชู เจ้าของบ้านเลขที่ 76/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เมื่อเวลาประมาณ 18.45 น. สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 คน
          จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ ครอบครัว นายไกรทอง มนีโชติ เจ้าของบ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อเวลาประมาณ 20.50 น. สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 คน ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
          โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!