นครสวรรค์-นายก อบจ. ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พื้นที่ อบต.หนองปลิง

นครสวรรค์-นายก อบจ. ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พื้นที่ อบต.หนองปลิง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, นายสุพจน์ สังข์เงิน ส.อบจ.เขต 8 อ.เมือง โดยมี นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายก อบต.หนองปลิง, นายทักษ์ดนัย ใจคุ้ม ผอ.รพ.สต.หนองปลิง, ผู้นำชุมชน อสม. ให้การต้อนรับ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
          โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ยืม) จำนวน 3 ราย ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งพบปะพูดคุย พร้อมให้กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ยืม) ดังกล่าวได้แก่ 1. นางเนียม อวารกิจ บ้านเลขที่ 152 ม.4 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน , 2. นายไชยเชษฐ์ เกิดศิริ บ้านเลขที่ 153/11 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ , 3. นางจิตรลดา จันทร์สุวรรณ์ บ้านเลขที่ 136/5 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ ต่อจากนั้น นายก อบจ.นครสวรรค์ และคณะ ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการให้กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ยืม) จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายประเสริฐ เปรมปรีดา อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 476 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ , 2. นายชอบ เผือกกล่อม อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 317 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระสงค์ขอยืมรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้
          ศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โดย อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตที่ 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตจ.นครสวรรค์ ในด้านการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น ไม้เท้า รถนั่ง เบาะรองนั่ง สามล้อโยก เตียง ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!