กาญจนบุรี-พ่อเมืองเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์เขาพุรางบน)

กาญจนบุรี-พ่อเมืองเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์เขาพุรางบน)

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ / ศักดิ์ดา วงษาลาภ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดสิริกาญจนาราม(เขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงาน ปิดทองฝังลูกนิมิตและพิธีผูกพัทธสีมา ธรรมสภาอุโบสถ วัดสิริกาญจนาราม โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพวชิรปาโมกข์ เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการวัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ
          วัดสิริกาญจนาราม ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย โดยมีพื้นที่กว้าง 40 เมตร และยาว 80 เมตร และได้รับพระราขทาน วิสุงคามสีมา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 สำหรับวัดสิริกาญจนาราม(เขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ในระหว่างวันที่ 3 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปร์ดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งเพื่อฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถ และเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!