ร้อยเอ็ด-มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก”

ร้อยเอ็ด-มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก”

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ทหารผ่านศึก สมาคมทหารผ่านศึกพิการ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระราชูปถัมภ์ และชมรมสายใจไทย และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า การจัดงานวันทหารผ่านศึก ในวันนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงาน ภายใต้ชื่อ “เชิดชูเกียรติ ทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สดุดีทหารผ่านศึก และร่วมระลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่ได้ประกอบวีรกรรม เพื่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละและกล้าหาญ จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีทางศาสนา เพื่อสดุดีวีรกรรม และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ตลอดจนการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว
          กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา และพิธีประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่น พิธีมอบธงชาติไทยให้กับครอบครัวของ นาวาเอก บำรุง รินกระโทก วีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย จากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้า อนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และกล่าวคำสดุดีทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้ดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมี พลตรี กฤษดา นิยมวิทย์ ผู้แทนทหารผ่านศึกอาวุโส และพิธีประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่น และะการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับทหารผ่านศึก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้พิจารณาคุณสมบัติหลักเกณฑ์ ที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนทหารผ่านศึกด้วยกัน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความประพฤติดี ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมั่นคง สมควรได้รับการยกย่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!