อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 

          วันนี้ (30 ม.ค.67) ที่ อนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้น เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระลึกถึงตำรวจและทหารผ่านศึกที่สละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญ คุณงามความดีของตำรวจและทหารผ่านศึก
          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยได้นำทหารจิตอาสา ทหารผ่านศึก และจิตอาสาประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้บริเวณโดยรอบ รวมถึงทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์ในอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละให้สวยงาม
          ทั้งนี้ ในอดีตประเทศไทยต้องพบกับภาวะสงคราม และส่งทหารเข้าร่วมสงครามเป็นจำนวนมาก โดยปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา ทหารที่ได้รับการปลดระวางจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารไทยที่กลับจากการรบหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเอเชียมหาบูรพา รวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ แต่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นนี้เป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงถือเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!