ชุมพร-จัดทัพ ชุด ชรบ.ร่วมกับตำรวจ เสริมครู รักษาความปลอดภัยโรงเรียน หลังครม.มีมติยกเลิกครูเข้าเวร

ชุมพร-จัดทัพ ชุด ชรบ.ร่วมกับตำรวจ เสริมครู รักษาความปลอดภัยโรงเรียน หลังครม.มีมติยกเลิกครูเข้าเวร

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          วันที่ 30 ม.ค.67 นางสาวจงรัก รอดภัย ผอ.โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน นายปัญญา มณีวิหค ผญบ.ม.4 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ต.ท.กนกศักดิ์ สุมงคล รอง ผกก.ป.สภ.สลุย นายสุนทร บรรพต กำนันตำบลสลุย นางวาสนา เสาวคนธ์ ผญบ.ม.3 นายอนุชา มาตรหมาย ผญบ.ม.8 นายสุเทพ รองเดช ปลัด อบต.สลุย นายประวิทย์ มณีวิหค ส.อบต.ม.4 นายเจริญ อาจประดิษฐ์ ผู้ช่วย ส.ส.สันต์ แซ่ตั้ง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการของสถานศึกษา ยกเลิกครูเข้าเวรโรงเรียน เนื่องจากหลายแห่งมีผู้เข้าไปก่อกวนและเกิดปัญหาอาชญากรรมกับครูและเด็ก โดยที่ประชุมได้ กำหนดแนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมวางแผนดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
          โดยที่ประชุมได้กำหนดแผนการปฏิบัติ ใช้กำลังของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) สลับกันเข้าเวรโรงเรียน ทั้งกลางวันและกลางคืน ติดตั้งตู้แดง เพื่อตรวจตราและดูแลต้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีชุดลาดตระเวน ชรบ.และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สลุย สลัยกันออกตรวจตราสถานศึกษาในพื้นที่ แบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ “ความปลอดภัยสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน” เมื่อพบเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่สถานศึกษา จะมีเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปร่วมกับชุด ชรบ.ได้ทันที โดยจะเริ่มปฏิบัติการได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.นี้เป็นต้นไป และจะมีการติดตามผล ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
          พ.ต.ท.กนกศักดิ์ สุมงคล รอง ผกก.ป.สภ.สลุย กล่าวว่า สภ.สลุย พร้อมดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ ชุด ชรบ. โดยจะส่งตำรวจสายตรวจเข้ามาร่วมปฏิบัติการทุกวันแบบไม่แจ้งพื้นที่ เพื่อให้การดูแลรักษาสถานที่รวมทั้งบุคลากรครูและนักเรียน ได้อย่างเต็มที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!