ชลบุรี-กร. วางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health เส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติงานในเรือ

ชลบุรี-กร. วางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health เส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติงานในเรือ

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 29 ม.ค.67 กองเรือยุทธการ (กร.) จัดการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health โดยเชิญเสนาธิการจากกองเรือต่างๆ ฝ่ายอำนวยการใน บก.กร. ทีมแพทย์จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.ไพฑูรย์ เส็งเจริญ หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.กร. เป็นประธานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการให้ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในเรือของ กร. สรุปได้ดังนี้
          1. การดูแลสุขภาพกำลังพล จะใช้แนวทาง Healthy Organization ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
– จัดกิจกรรมการดูแลป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
– การคัดกรองด้านสุขภาพจิต
– การคัดกรองด้านทันตกรรม
– การประเมินอาชีวะอนามัยในเรือ โดยเฉพาะในเรือน้ำมัน
– การประเมินสุขาภิบาลในเรือ

          2. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ Health Organization เพื่อดำเนินการโดยมี เสธ.นขต.กร. เป็น คณะอนุกรรมการ และเชิญส่วนการแพทย์เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการ

          3. การวางแผนการดำเนินโครงการฯ
– วางแผนร่วมกับ ผบ.เรือ ตร. จนท.พยาบาล และ พธ.ของเรือ ในวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.67
– วางแผนดำเนินการในกองเรือที่มีความพร้อม ก่อนจะขยายสู่กองเรือต่าง ๆ
– ในวาระเร่งด่วน จะดำเนินการเข้าประเมินภาวะสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองด้านทันตกรรม และคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่เรือที่ออกราชการฝึกภาค นรจ. ก่อน 15 ก.พ.67

          หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการ Better Home Better Health ในด้านสุขภาพคือ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือของ กร. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้องค์บุคคลของ กร.มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานในเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!