อุบลราชธานี-ประชุม ก.บ.จ.

อุบลราชธานี-ประชุม ก.บ.จ.

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (29 ม.ค.67) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568และ ทบทวน/เพิ่มเติมข้อเสนอแผนงานโครงการที่จังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัดต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!