อุบลราชธานี-ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อุบลราชธานี-ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่วัดเรียบปะอาวใต้ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช 2567
          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา สร้างคุณค่าให้ชีวิต ปฏิบัติตนเป็นคนดี และน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!