อุบลราชธานี-ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

อุบลราชธานี-ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่1/2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีวาระที่นำเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ก.จ.จ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การรับโอน ให้โอน การย้าย และต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 โดยคณะกรรมการฯพิจารณาให้ความเห็นชอบตามวาระ ต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!