กาญจนบุรี-สสจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกัญชาทางการแพทย์

กาญจนบุรี-สสจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกัญชาทางการแพทย์

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกัญชาทางการแพทย์ ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของรัฐ และข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกัญชาทางการแพทย์ จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง”นโยบายและการทำความร่วมมือระหว่าง SP ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ด้านการแพทย์แผนไทย ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วย ระยะกลาง IMC ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของรัฐ และระบบการบันทึกข้อมูลส่งออกและตรวจสอบข้อมูล ด้าน Intermediate Care และกัญชาทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก พทป.ดลทิพา มณีใส แพทย์แผนไทยชำนาญการ (หัวหน้างานแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และพทป.อัญวีณ์ สุภาแพ่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!