ชัยนาท-เปิดแล้วงานมหกรรมแพทย์แผนไทย

ชัยนาท-เปิดแล้วงานมหกรรมแพทย์แผนไทย

ภาพ/ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง 

          วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “กำแพงพิชัยอุทัยสวรรค์”ภายใต้แนวคิด“ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดชัยนาท นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ประธานคณะกรรมการพัฒนางานกัญชา สมุนไพรไทย และแพทย์ทางเลือก (CTAMO) เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมพิธีเปิดงาน
          แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพทั้งในระดับชุมชน และในระดับสถานบริการ โดยมอบหมายให้เครือข่ายภูมิภาค ดำเนินโครงการมหกรรมแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดชัยนาท โดยในปีนี้จังหวัดชัยนาทในนามตัวแทนผู้รับผิดชอบหลัก (Focal Point) เขตสุขภาพที่ 3 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” ทั้งนี้การจัดงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2567 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการรวมพลังและขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก โดยการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามมาตรฐาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมให้เกิดกระแส ทางสังคมด้านการแพทย์แผนไทย หรือพลัง Soft Power
          ภายในงานพบกับ เครือข่ายแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร, กำแพงเพชร และชัยนาท ชมนิทรรศการผลงานเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย, การให้บริการด้านการแพทย์พื้นบ้าน ณ ลานวัฒนธรรม, การออกบูธตลาดนัดสมุนไพร, บูธเศรษฐกิจสุขภาพและสินค้าชุมชน, บูธลานภูมิปัญญาไทย, บูธคลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวดไทย บ่งต้อด้วยหนามหวาย สักยาและ ฝั่งเข็ม การออกร้านจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 68 บูธ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!