ศรีสะเกษ-จัดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท

ศรีสะเกษ-จัดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 ม.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 10 มี.ค.67 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมี น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้
          นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 4 เ ผ่าไท และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ ในช่วงดอกลำดวนบาน โดยเฉพาะที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ มีต้นลำดวนกว่า 50,000 ต้น จะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งบริเวณ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมเที่ยวชมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มี.ค.67 ที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
          นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ในปีนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) เช่น การจำลองบ้าน การแสดงวิถีชีวิต การแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีของชนสี่ผ่า การจัดกิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน โดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” เป็นต้น
          รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้จัดหานักแสดง เขียนบทการแสดงแสง สี เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ซึ่งเป็นการแสดงละครเล่าเรื่องตำนานการสร้างเมืองในอดีตที่ภาคภูมิใจของชาว จ.ศรีสะเกษ โดยจัดการแสดงในวันที่ 8 – 10 มี.ค.67 รวม 3 คืน (ซ้อมใหญ่ในวันที่ 6 มี.ค.67) เริ่มการแสดง เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!