ชุมพร-74 ปีที่รอคอย ยิ้มทั่งน้ำตาเมื่อผู้ว่าฯ มอบสิทธิความเป็นคนไทย

ชุมพร-74 ปีที่รอคอย ยิ้มทั่งน้ำตาเมื่อผู้ว่าฯ มอบสิทธิความเป็นคนไทย

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น ที่ ห้องประชุม หมอพร 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นางสาวปัทมพันธ์ อนันตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นพ.อธิคม บัวเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการคลัง นายวรรณะ วรรณแสงทอง หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นางประทุมพร ทองภูเบศร์ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ ได้มอบบัตรประชาชนให้นางจำนงค์ นัยวัฒน์ อายุ 74 ปี เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่1282 ม12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
          นายสุโข คงมิตร อายุ 54 ปี เป็นลูกเขยของ นางจำนงค์ฯ เล่าว่า ได้แต่งงานกับนางวาสนา เบ็ญจขันท์ อายุ44ปี และมีบุตรชายด้วนกัน และนางศศิกานต์ เอียดช่วย อายุ22 ปี เป็นลูกสะใภ้ โดยทั่งหมดอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกัน และในเวลาหลายสิบปีก็ได้ประสานทางราชการเพื่อที่จะจัดทำบัตรประชาชนให้กับ นางจำนงค์ฯ แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จะต้องเดินทางไปที่บ้านเกิดของนางจำนงค์ฯ จังหวัดพิษณุโลก ต่อมานางจำนงค์ที่มีอายุมากได้เกิดอุบัติเหตุ ล้มทำให้เป็นแผลที่ดวงตาได้เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ก็พบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายจึงทำการรักษาไม่ต่อเนื่องจึง มีการรุนแรงที่ดวงตา และได้รับความกรุณาจาก นางสาวปัทมพันธ์ อนันตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้ไปติดต่อยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนอำเภอท่าแซะทำเรื่องให้ นางจำนงค์ เข้าโครงการ คนไทย ต้อง” ไม่ไร้สิทธิ์ ” เข้าถึง ” สิทธิ ” อย่างเท่าเทียม และ ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที อำเภอท่าแซะ ทำเรื่องมายังโรงพยาบาลเครือข่ายเก็บสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ (DNA) ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นศูนย์ประสานงาน ของ ภาคใต้ตอนบน สามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนให้ภายใน 3 เดือน เป็นที่ดีใจให้กับครอบครัว และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดำเนินการให้ในวันนี้ มีท่านผู้ว่า ชุมพร ผอ.โรงพยาบาล ทีมงานของโรงพยาบาลทุกๆท่าน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อำเภอท่าแซะ ขอบคุณมากๆครับ
          นางสาวปัทมพันธ์ อนันตพงศ์ เผย โครงการ คนไทย ต้อง “ไม่ไร้สิทธิ์” เข้าถึง “สิทธิ” อย่างเท่าเทียม ด้วย 7 ขั้นตอน 1 ตรวจสอบสถานะทางทะเบียน – ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร – มีชื่อและรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง – ถูกจำหน่ายรายการทางทะเบียน 2 รวบรวมเอกสารทางทะเบียน – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง – บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา – สูติบัตร – ทะเบียนบ้านที่เคยมีชื่อ – ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ – เอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้ – กรณีที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ที่ใช้อ้างอิงก็สามารถยื่นคำร้องได้ 3 ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ฯ – สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ – สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ปัจจุบัน) 4 ตรวจสอบเอกสาร – เจ้าหน้าที่รับคำร้อง – ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 5 พิจารณา – ตรวจสอบหลักฐาน- สอบสวนพยานบุคคล 6 แจ้งผลฯให้ผู้ร้องทราบ – ผ่านการพิจารณา – หลักฐานไม่เพียงพอต้องตรวจ DNA 7. ถ้าไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ จะได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภท 0 (มาตรา 19/2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม – สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 0-2791-7312-6 หมายเหตุ : กรณีที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ติดทะเบียนบ้านกลางหรือถูกจำหน่ายรายการต้องการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล โทร.สายด่วน สปสช. 1330 – บุคคลทะเบียนประวัติประเภท 0 มาตรา(19/2) สอบถามสิทธิรักษาพยาบาล ติดต่อ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เบอร์ 02-590-1577 ในวันและเวลาราชการ รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!