อุบลราชธานี-อบจ. มอบบ้านแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

อุบลราชธานี-อบจ. มอบบ้านแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อวันที่ 23 ม.ค.67 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ จำนวน 2 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสม มีความสะดวก ลดการเกิดอันตราย และป้องกันความเสี่ยงการเกิดความพิการซ้ำซ้อนให้คนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดภาวะการพึ่งพิงไม่เป็นภาระแก่ผู้ดูแลอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!