ศรีสะเกษ-สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย มอบ “ช่อกล้วยไม้เหล็ก” ให้ นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย

ศรีสะเกษ-สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย มอบ “ช่อกล้วยไม้เหล็ก” ให้ นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2567 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์ครูภาคใต้ และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้องค์กรระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เคยประกอบวิชาชีพครู ที่มีเส้นทางอุดมการณ์จิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง
          นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย เปิดเผยต่อไปว่า ในการนี้ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณามีมติ เห็นชอบมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ นั่นก็คือ “ช่อกล้วยไม้เหล็ก”ให้กับ นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ซึ่งอดีตเคยเป็นครูน้อย เป็นครูใหญ่ หัวหน้างานการเงิน สปอ. นายอมรเทพ เป็นผู้มีความมุ่งมั่น มีมานะในหน้าที่การงานเป็นที่ประจักษ์ จนปัจจุบันได้เป็น ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!