ปราจีนบุรี-“วันครู” อดีตครู-ผอ. แต่ง-ร้องเพลง วอนถึงนายกรัฐมนตรี ”ชีวิตครูไทย”

ปราจีนบุรี-“วันครู” อดีตครู-ผอ. แต่ง-ร้องเพลง วอนถึงนายกรัฐมนตรี ”ชีวิตครูไทย”

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

          วันนี้ (16 ม.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศใน “วันครู” ที่ปราจีนบุรี ว่า พบมีการโพสต์ในยูทูปโดยผู้ใช้ชื่อ นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน อายุ 61 ปี ปัจจุบันเป็นนักแต่งเพลง ชาวอ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้โพสต์เพลงที่ตนเองแต่ง และ ขับร้อง ชื่อเพลงว่า “ชีวิตครูไทย” ในทำนอง –จังหวะบีกิน ( https://www.youtube.com/watch?si=ZgnPdu2dVLCE4SiA&v=xCxowrSZdgQ&feature=youtu.be) ในเนื้อหาของเพลง เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของครูในปัจจุบัน ที่ต้องทำหน้าที่ในตนเองสารพัดหน้าที่ในบุคคล คนเดียวกัน …โดยกล่าวเป็นบทเพลง สรุปว่า … ชีวิตครูไทย น่าภูมิใจทำได้ทุกอย่าง อาทิ เมื่อ เด็กตีกัน ต้องทำหน้าที่หมอ ต้องทำหน้าที่ตำรวจคอยห้ามปรามเรื่องราว เป็นทนายความ –ผู้พิพากษา ไกล่เกลี่ยัดสินเรื่องราว เมื่อยามเด็กมีปัญหายากไร้-ครอบครัวยากจน ต้องทำหน้าที่ประชาสงเคราะห์ หาทุกการเล่าเรียน อาหารการกิน ให้ ต้องทำงานด้านหน้าที่ศาสนาทั้งการสอน แนวปฏิบัติ คอยเป็นเกษตรกร นักประมง ส่งเสริมสร้างอาชีพให้รู้จักพอเพียง เป็นนักจิตวิทยา ให้การปรึกษาปัญหาชีวิต้านต่าง ๆ แก่เด็ก หรือ ยามเด็กเป็นวัยรุ่นมีความรัก ผิดหวังความรัก ครูต้องเป็น “ศิลาณี” ชี้หนทางแก้ปัญหาหัวใจ ส่วนในหน้าที่ตนเองก็ ครูก็ต้องทำประเด็นประเมิน ว.PA ท้าทาย ส่งแผนการเรียนการสอน เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ครู สามารถทำได้สารพัด ให้เด็ก อ่านออก เขียนสื่อสารได้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต แต่ บ้านพักครู นั้น กลับดูขี้เหร่ เมื่อเปรียบเทียบกันกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บ้านพักทหาร ….
          จึงลงพื้นที่มาที่บ้านพักพบนายกันพิเชฐษ์ ปัจจุบันเป็นนักแต่งเพลงชาว ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ตนเองก่อนหน้านี้เคยเป็น อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา เคยเป็นครูผู้สอนมานานมากกว่า 20 ปีเศษ เหตุผลที่ตนเองแต่งบทเพลง “ชีวิตครูไทย” เพราะ ก่ออนหน้านั้น เห็นในไลน์ มีนักเรียน เพิ่งเรียนจบ ได้มาสอบถามกับลุงว่า จบ ม.6 จะเป็น หรือเรียนต่ออาชีพอะไร ? ฝ่าย ลุงได้เอาภาพบ้านพักสวัสดิการแต่ละอาชีพให้ดู มีบ้านพักหลายอาชีพ แต่บ้านพักครู ดูแล้ว ไม่เหมือบ้านพักสวัสดิการอื่น อาทิ ทหาร จึงได้เขียน – ร้องบทเพลงนี้ มา สะท้อน อยากเล่าว่า ครูเป็นได้ทุกอย่างตามเนื้อหาในบทเพลง โดยเฉพาะ บ้านพักสวัสดิการครู และเพื่อ เป็นของขวัญ มอบให้กำลังใจครูไทย ใน “วันครู” นี้ นายกันพิเชฐษ์ กล่าว และ กล่าวต่อไปว่า “ อยากจะขอฝากถึงคุณครูทุกสังกัดทั่วประเทศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ขอให้เป็นไปตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายผู้เรียนของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายนักเรียนต้อง อ่านออก ล เขียนได้ และ ก็มิติเด็กนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์-คิดเลขเป็น พร้อมกับ 8 ทักษะของเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาฯมุ่งหมายอยากจะให้เกิด คือเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดค่าวัฒนธรรม ความเป็น ผู้นำ ทักษะของการใช้ภาษาของการสื่อสาร ทักษะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพ และ ทักษะของเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรมในการนำมากำกับชีวิต สำหรับเรื่องของ “วันครู” นั้น ถึงแม้ว่าอาชีพครูจะเป็นอาชีพที่ทำงานหนัก ทำได้ทุกอย่างตามบทเพลง แต่ อยากจะฝากรัฐบาล ในเรื่องของที่เคยบอกว่า อาจจะต้องปรับฐานเงินเดือนให้ถึง 25,000 บาท โดย ปัจจุบันนี้ครูผู้ช่วย หลังเรียบจบระดับปริญญาตรี มีเงินเดือน 4 ปี แค่ 15,000 บาท หากเรียนจบระดับปริญญาตรี 5 ปี คุณผู้ช่วยก็แค่ 15,800 บาท เท่านั้น ด้าน สวัสดิการ ถ้าเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในบทเพลงนั้น มันสะท้อนจริงๆ นั้นก็คือเรื่องของบริการบ้านพักของครู จริงๆแล้วนะอยากจะให้หาใน 1 จังหวัด อยากจะมีเป็นแบบเหมือนกับบ้านพักสวัสดิการ ของทหารเขาให้มั่นคงปลอดภัยในการเข้าพักอาศัย ,ปลอดภัยทรัพย์สิน ให้ตั้งอยู่ใน area รัศมี 5 กม ในทุก ๆจุด เพราะว่าครู กระจายอยู่ คนทั่วหัวละแหงของประเทศไทย ของทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอ ในจังหวัดต่างๆก็อยากให้เป็นเช่นนั้น , ประการที่ 2 ก็เรื่องของ คืนอัตราข้าราชการครู – ลูกจ้างประจำให้ครบ 100 เปอร์เซนต์ เนี่ยที่ผ่านมาหลังจากเกษียณอายุก็จะถูกตัดอัตราทันทีเลย แล้วโรงเรียนจะทำไง อันนี้ก็ฝากรัฐบาล – นายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย , ประการที่ 3 ก็คือเรื่อง ของ การคืนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้กลับคืนมาให้กลับโรงเรียนสามารถทำเองได้ เพราะว่าโรงเรียนเป็นนิติบุคคล มาตรา 59 อยากจะให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง , ประการสุดท้าย ในเรื่องของ ปรับโครงสร้างหนี้สินของครู โดยเฉพาะครู ส่วนใหญ่เรียกว่า “ กู้ทุกอย่าง” ยกเว้นกับระเบิด ที่ไม่กู้ เพราะฉะนั้น ถ้ารัฐบาลขณะนี้กำลังขับเคลื่อนปรับโครงสร้างหนี้สินครู แล้ว ก็ขอความร่วมมือ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงเหลือ 4.75 ถ้าปรับเป็นไปได้จริงๆ ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ แล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันครู ก็ขอฝาก รัฐบาลเอาไว้แล้วก็ขออำนวยพรให้คุณครูทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ที่จะปฏิบัติหน้าที่อบรมเด็กไทยให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุข โอกาสวันครูวันนี้ (16 ม.ค.67) ตนเองขอฝากผลงานเพลง “ชีวิตครูไทย” ไว้ให้กับคุณครูทุกท่าน ฝากติดตามฟังดู แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการที่จะทำผลงานเพลงต่อไป นายกันพิเชฐษ์กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!