ประจวบคีรีขันธ์-ครูหัวหินร่วมใจน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ในวันครูปี 67

ประจวบคีรีขันธ์-ครูหัวหินร่วมใจน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ในวันครูปี 67

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค.67 ที่อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายประเทือง มัททวีวงศ์ ประธานชมรมครูหัวหิน คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุคลากรทางการศึกษากว่า 900 คน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์รวมทั้งเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำโดย พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, พิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ
          วันครูแห่งชาติของประเทศไทยเริ่มกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในฐานะเป็นผู้มีพระคุณประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์ โดยมีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 และเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์” ยกย่องครู คือ ผู้สร้าง-ผู้ให้ ถือเป็นสารที่ส่งไปยังแม่พิมพ์ทั่วประเทศที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากรทรงคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!