ร้อยเอ็ด-เปิดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด-เปิดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มี.ค.67 ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2567 โดยมี นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด นายปริญญา บุตรพรม นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย คณะผู้จัดการแข่งขันกีฬา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มาร่วมงาน ให้การต้อนรับ
          โดยกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็นสองโซนคือโซนเหนือและโซนใต้ รวม 16 โรงเรียน แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 6 ประเภทได้แก่ กีฬาฟุตบอล,กีฬาวอลเลย์บอลชาย ,กีฬาวอลเลย์บอลหญิง,กีฬาตระกร้อ,กีฬาเปตองและกีฑา เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหน่วยงาน สร้างความรักความสามัคคึและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ส่งผลให้ครูมีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่ผ่อนคลายส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการจัดแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอโพธิ์ชัยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย ,สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโพธิ์ชัย ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ,คุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับความเอื้อเฟื้อด้านอาคารสถานที่จากโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ในการจัดแข่งขันกีฬาทุกๆประเภท ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวให้โอวาสแก่คณะครู นักกีฬา ที่ลงแข่งขันเล่นตามเกมส์การแข่งขัน สมัครสมานสามัคคี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!