อุบลราชธานี-ผู้ว่าฯ ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์

อุบลราชธานี-ผู้ว่าฯ ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (30 พ.ย.66) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ตามรอยพ่อ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการน้อมนำน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่แปลงสาธิตนาข้าวอินทรีย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
          ภายหลังการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันนวดข้าว หรือ ฟาดข้าว ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบสานวิถีชีวิตดั่งเดิม และเป็นการอนุรักษ์อาชีพการทำนาให้เยาวชนและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจะนำไปเป็นพันธ์ข้าวในปีต่อไป และเพื่อแจกจ่ายเป็นพันธ์ข้าวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!