ชลบุรี-อ.บางละมุง พิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถ จยย.สาธารณะผ่านแอปฯ

ชลบุรี-อ.บางละมุง พิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถ จยย.สาธารณะผ่านแอปฯ

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 28 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาออกหนังสือ รับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง, เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 14 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย สภ.เมืองพัทยา สภ.หนองปรือ สภ.บางละมุง และ สภ.ห้วยใหญ่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน สืบเนื่องจาก กระทรวงคมนาคม มีนโยบายจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้าง บรรทุกคนโดยสาร ผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความเป็นธรรมและเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อำเภอบางละมุง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เปิดลงทะเบียนผู้มีความประสงค์ขอใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น ระหว่างวันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง แต่ปรากฏว่า มีผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเอกสารครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ สำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566 จำนวน 49 คน แบ่งออกเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชั่น ที่มีสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) จำนวน 24 คน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ไม่มีวินรองรับ จำนวน 25 คน ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติ ออกหนังสือรับรองให้กับบุคคลทั้ง 49 คน
          ขณะที่ พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่นในพื้นที่ จำนวน 2,000 กว่าราย แต่ไม่มาขออนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ คือ ทำเป็นงานอดิเรก เนื่องจากมีอาชีพประจำอยู่แล้ว, ขับมานานแล้ว ไม่อยากขออนุญาตให้ถูกต้อง, เวลาจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองแล้ว พ.ร.บ.ภาษี จ่ายแพงกว่ารถป้ายขาว และ ส่วนใหญ่ขนาด CC รถ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
          ด้านนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล อำเภอบางละมุง กล่าวในที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง มาขอเพิ่มผู้ขับขี่ประจำวินทดแทนคนที่ขาดหายไป และมีบางกลุ่มมาขอตั้งวินเพิ่ม ปัจจุบันสถิติล่าสุด สภ.เมืองพัทยา มีวินจักรยานยนต์รับจ้างจำนวน 623 วิน ผู้ขับขี่จำนวน 4,890 คน, สภ.บางละมุง จำนวน 115 วิน, สภ.หนองปรือ จำนวน 81 วิน และสภ.ห้วยใหญ่ จำนวน 2 วิน ซึ่งบางวินไม่มีผู้ขับขี่แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างใหม่ จะทำการตรวจสอบสถานที่ตั้งวินทุกแห่ง และจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด จึงขอความร่วมมือโรงพักในพื้นที่ทำการสำรวจวินรถจักรยานยนต์รับจ้างใหม่ทั้งระบบ โดยจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2567 เพื่อบรรเทาปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่าง วินจักรยานยนต์รับจ้าง และจักรยานยนต์รับจ้าง ผ่านแอปพลิเคชั่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!